Teatre, escola de música i casal d’avis Art i Joia, Cadaqués

1185 m²

en col.laboració amb Amaya Unzurrunzaga i Toni Gironès, Arquitectes