Reforma d’apartaments al complex hoteler Carpe
Diem Club, Cadaqués

pb + 2 pp   I   705 m²