Totes aquestes fotografies i vídeos tenen els drets d’imatge gestionats per Getty Images, si esteu interessats en l’adquisició de qualsevol d’elles per als vostres projectes, pàgines web, publicacions, o per a imatge de marca, publicitat, etc… cliqueu la fotografia

Getty Images Fotografia Photography Photographie Video


Llicència per a esbossos: Vostè és lliure d’usar contingut del lloc de Getty Images sense cost solament per a proves o mostres (imatges per a esbossos), durant un màxim de 30 dies després de la descàrrega. No obstant això, tret que compri una llicència, el contingut no podrà usar en materials definitius o en materials disponibles al públic. Cap altre dret o garantia s’atorga en l’ús per a esbossos.