Casa en ses Oliveres, Cadaqués

ps + pb + pp   I   375 m²