Casa unifamiliar a s’Alqueria, Cadaqués

ps + pb   I   780 m²