Casa unifamiliar a les Creus, Cadaqués

ps + pb + pp + pa   I   314 m²