Casa unifamiliar es cloper, Cadaqués

ps + pb + pp + pa   I   640 m²